KUNDER

”Programmatic Consulting har såväl bred som djup kunskap om programmatiska köp och har med sin erfarenhet bidragit stort till att Bonava framgångsrikt tagit hem den delen av våra medieköp, vilket möjliggjort bättre kontroll över hur vår programmatiska mediebudget används.” – 

—  Pontus Alkestig, Global Digital Manager, Bonava

© 2018 Programmatic Consulting Nordic AB